Sommerdans på Havnen

Så starter havnedansen igen. Første gang den 24/6-2021. Se danselisten her
Vi danser både lette og lidt sværere danse og har besluttet at vi ikke danser med split-floor.

Havnedans 2021jpg