Tiden går så hurtigt

Det blev efterårsferie - hvor vi havde et par vellykkede dages dans i Elværket. Og nu har vi haft en vellykket generalforsamling med omkring 30 deltagere. Rigtig dejligt at se så mange søndag formiddag.
Rigtig dejligt er det også at vi derfor kan sige velkommen til Vibeke Brøndum Søgaard og Anders Windsløv som suppleanter til bestyrelsen. Ydermere blev Vera Christensen valgt som revisor og Helle Birkeholm som revisorsuppleant.

Det næste stykke tid er der arrangementer i andre klubber som man kan tilmelde sig og vores næste fest er Nytårsdansen den 29. december 2022. Husk at tilmelde jer. Man skal medbringe en ret til den fælles buffet og vi slutter aftenen af med bobler og kransekage.