Støtteforeningen for Get It On Liners

Støtteforeningens formål er at støtte Get It On Liners´ aktiviteter praktisk og økonomisk. Dette gøres bl.a. ved at foreningen arrangerer forskellige events.  
Såvel her på siden, som på Facebook,  vil de forskellige events blive annonceret .

Bestyrelsen består af 3 medlemmer (hvoraf mindst 1 medlem sidder i Get It On Liners´ bestyrelse) + 1 suppleant. Dertil kommer en revisor samt en revisorsuppleant.

Bestyrelsen består af: Helle Kristensen (formand), Marianne Bøgel (medlem), Rie Bidsted (kasserer) samt Birte Lützen (suppleant)

Når vi afholder events, har vi altid bruge for hjælpende hænder, og vi håber, at Get It On Liners dansere har lyst til at give os en  hånd når vi har brug for det.